Безпекова ситуація на лінії зіткнення на Донбасі погіршується – ОБСЄ

Ïðåäñòàâèòåëè Ñïåöèàëüíîé ìîíèòîðèíãîâîé ìèññèè ÎÁÑÅ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ â Äîíåöêîé îáëàñòè, 28 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

В ОБСЕ заявили про погіршення безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу сьогодні в Києві. Він наголосив, що лише в період з понеділка по середу представники ОБСЄ зафіксували більше 4000 вибухів.
«Ситуація в області безпеки уздовж лінії зіткнення в Україні погіршується. Разом немає. Вибухів з понеділка по середу було більше 4000», – сказав він, додавши, що сторони неодноразово додавали, що можуть припинити обстріли. Крім того у ОБСЕ попередили, що з настанням зими ситуація на Донбасі погіршиться. «З приходом зими, тяготи, з якими стикається цивільне населення в Україні, стануть ще більш гострою проблемою в найближчі місяці», – сказав Хуг, додавши, що сторони повинні припинити обстріли.
УНІАН

Напишите нам!

 

×