Ми разом

my_razom

СПІЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «МИ РАЗОМ»

Надання волонтерської, правової, гуманітарної, іншої соціальної та благодійної допомоги

мирним громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України

Вступ

Проект ініційований ГО «Ерлайт» та підтриманий ГО «Інститут миру».

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Головною ціллю та задачею громадських організацій є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, духовних, соціальних, економічних, політичних, культурних, екологічних та інших інтересів громадян України.

Програма прийнята на виконання Меморандуму про співпрацю між ГО «Інститут Миру» та ГО «Ерлайт» та реалізацію покладених на організації статутних цілей та завдань. Програма діє безтерміново.

Мета проекту

Базуючись на принципах міжнародного гуманітарного права, а також принципах законності, рівноправності та відкритості, захищати та сприяти у дотриманні, виконанні і забезпеченні державою та всіма державними інститутами Конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок збройного конфлікту на сході України отримали серйозні поранення, втратили житло, рідних, годувальників, опинилися в скрутній життєвій, матеріальній, соціально-економічній ситуації і на цей час дуже гостро потребують державної та іншої допомоги, підтримки та захисту; надавати вказаним категоріям населення волонтерську, правову, гуманітарну, іншу соціальну та благодійну допомогу.

Актуальність проекту

Наразі тисячі наших співвітчизників, які постраждали фізично (отримали поранення, травми, каліцтва) або зазнали іншої матеріальної шкоди через бойові дії на сході України, фактично позбавлені можливості в повному обсязі реалізовувати гарантовані їм Конституцією України права і свободи. Зазначені обставини стосуються виключно людей із числа мирного (цивільного) населення – громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України, у т.ч. на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Серед них багато дітей і людей похилого віку. Сьогодні ці люди залишилися зі своїми проблемами один на один. Їхні законні інтереси порушені, адже вони не отримують від держави відповідні соціальні гарантії, захист, підтримку та допомогу.

Тому нам, представникам громадськості, так важливо не залишатися осторонь проблем наших співвітчизників і почати діяти. Ми мусимо об’єднатися і протягнути руку допомоги людям, які страждають і потребують підтримки та захисту. Законні права, свободи та інтереси цих громадян повинні бути дотримані, виконані та захищені державою, адже це проголошено та закріплено Конституцією України!

 

Проект створений та діє для реалізації таких програмних завдань:

надання волонтерської, правової, медичної, гуманітарної, іншої соціальної та благодійної допомоги громадянам, постраждалим внаслідок бойових дій в зоні АТО на сході України;
захист прав, свобод та законних інтересів осіб, які постраждали в результаті бойових дій в зоні проведення АТО на сході України;
надання матеріальної допомоги на відшкодування майнової шкоди, завданої громадянам внаслідок бойових дій в зоні АТО на сході України;
сприяння покращенню стану медичного обслуговування постраждалих осіб у сфері надання необхідної психологічної та фізіотерапевтичної реабілітації, підвищення рівня та якості протезування нужденних;
надання допомоги постраждалим громадянам з оформлення звернень до Європейського суду з прав людини та інших міжнародних організації з питань захисту прав та законних інтересів, стягнення моральної та матеріальної шкоди;
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів з питань закріплення та надання на законодавчому рівні певного статусу, соціального захисту та гарантій громадянам, постраждалим внаслідок бойових дій в зоні АТО;
участь у цільових програмах фінансування проектів допомоги громадянам, постраждалим внаслідок бойових дій в зоні АТО;
створення єдиного електронного реєстру (бази даних) осіб, постраждалих через бойові дії в зоні проведення АТО. Збір та обробка їхніх персональних даних відповідно до вимог норм діючого законодавства;
залучення донорів та благодійників для отримання будь-якої гуманітарної або благодійної допомоги для громадян, постраждалих внаслідок бойових дій в зоні АТО;
привернення уваги світової спільноти до проблем громадян, постраждалих внаслідок бойових дій в зоні АТО для надання їм допомоги;
залучення до реалізації цієї програми представників органів влади, міжнародні благодійні та громадські організації, волонтерів;
налагодження та підтримка зв’язків, консультування з експертами, науковцями, представниками державних органів влади для обміну досвідом і ефективної реалізації програми;
участь у грантових проектах, які передбачують надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок бойових дій в зоні АТО;
розробка та направлення звернень, відкритих листів, заяв, повідомлень, а також проектів нормативно-правових документів, спрямованих на захист прав, свобод та законних інтересів зазначених категорій постраждалих громадян.

Порядок надання матеріальної допомоги

Надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок бойових дій в зоні АТО здійснюється на підставі письмової заяви, надісланої на адресу організаторів проекту. 

 • заява про вступ у члени організації (встановленого зразка);
 • копія паспорту заявника або копія паспорту і довіреності його представника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;
 • довідка з місця проживання;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального правопорушення щодо події, під час якої отримано поранення (завдано шкоду майну) особою, яка звертається;
 • копії медичних документів, виписок з історії хвороби, виписки МСЕК, висновки медичних досліджень, експертиз, присвоєння групи інвалідності та інші; медичне призначення лікаря, письмові рекомендації фахівців (за результатами огляду та ін.);  
 • копія рішення суду, інші процесуальні рішення та процесуальні документи органів досудового розслідування про визнання особи потерпілою (постраждалою в результаті бойових дій);
 • довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (за наявністю);
 • копія посвідчення інваліда (за наявністю);
 • копія свідоцтва про народження дитини та документи батьків (якщо стосується дитини), а також копія свідоцтва про шлюб батьків;
 • документи, що підтверджують факт пошкодження або руйнування житла, отримання іншої матеріальної шкоди (пошкодження авто або інше) в результаті бойових дій в зоні АТО;
 • довідка про склад сім’ї;
 • дійсні реквізити відкритих банківських рахунків на ім’я постраждалої особи або її законного представника для надання адресної матеріальної/благодійної допомоги;
 • фото або відеоматеріали, що підтверджують отримані у результаті бойових дій ушкодження, поранення, матеріальні збитки тощо.

Способи підтримки проекту «МИ РАЗОМ»:

Долучитися до збору коштів для постраждалих громадян та зробити перерахування на банківські реквізити організаторів проекту – ГО «ЕРЛАЙТ» ГО «Інститут Миру».
Допомогти фінансово, придбавши протези або сплатити курс реабілітації/лікування для нужденних постраждалих громадян (відповідно до програми їхнього індивідуального лікування або протезування/реабілітації).
Надати у якості гуманітарної або благодійної допомоги необхідні лікарські засоби для постраждалих та нужденних громадян (відповідно до призначення лікаря або курсу лікування).
Надати іншу гуманітарну або благодійну допомогу постраждалим (одяг, продукти, предмети побутової хімії, будівельний матеріал та інше).
Допомогти постраждалим у відновленні зруйнованого чи пошкодженого житла.
Взяти участь у проекті і допомогти постраждалим громадянам у якості волонтерів.

 

Джерела фінансування проекту для реалізації програми

Джерелами фінансування програми є власні кошти організацій, благодійні надходження, гуманітарна та благодійна допомога, гранти, цільова програмна допомога, членські внески та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Напишите нам!

 

×